21 oktober > Bokser


Aan het presenteren vandaag: de tweede ‘Dag van de fotografie’ door Hollandse Hoogte in Pakhuis De Zwijger. Volle bak, workshops, lezingen – erg interessant. Vooral de jonge fotografen die verrassend idealistisch zijn. Overtuigd van het feit dat juist in hun persoonlijke betrokkenheid en creatieve blik een toekomst voor de fotografie ligt. Weg van het objectieve, dichterbij de poezie. Zoals de jonge Iraanse fotografe Newsha Tavakolian die ontroerde met haar verhaal. Op haar zestiende fotografeerde ze al voor kranten die stuk voor stuk verboden en opgedoekt werden door de Iraanse overheid. Toch blijft ze in Iran. Omdat ze in ‘haar’ land het verschil wil maken. Met de persoonlijke geschiedenissen van de mensen daar. You go girl!

Leave a Reply